Kan en farve forandre en virksomhed?

Få svaret på, hvordan du bruger værktøjet visuel identitet til at styre forandring i din organisation6. juli 2016

visuel-identitet-farve.png

Svaret er ikke entydigt “ja”. En farve kan nemlig intet alene. Men i følgeskab med former, strategi og viden til at lede den, sniger vi os ind på ja’et. Hvis visuel identitet bliver iscenesat korrekt, kan det være det stærkeste værktøj, man som virksomhed er i besiddelse af.

Scenen stilles op

For at forklare min forelskelse i visuel identitet, vil jeg gerne sætte en scene op. En scene som slet ikke er uvant for virksomheder og er næsten uundgåelig.

Forandring er scenen. Forandringen kan være et generationsskifte, en dykkende global økonomi der kræver nye toner, eller bare et forandret behov i markedet. Lad os tage et generationskifte som eksempel.

Lederen giver stolen videre

En afskedsreception. En ældre mand er på sin sidste dag i virksomheden. Der er 200 mennesker samlet for at give ham en værdig afslutning på sin karriere. Han er på fornavn på hver og én af dem. Det er han, fordi det er hans virksomhed. Han har bygget den op over de sidste 30 år. Nu har alderen indhentet ham, og det er på tide at give tøjlerne videre til en ny leder.

Han overdrager foretagendet til sin søn, som kender virksomheden ud og ind. Sønnen har været ansat i 10 år, er i spidsen for sælgerne og er nu klar til at indtage tronstolen.

Alle i rummet saluterer den afgående leder med rungende, oprigtige klapsalver.

På den ene side står medarbejderne, som samtidig med deres følelse af respekt mærker en snert af frygt for det ukendte. Hvordan er sønnens personlighed? Bliver virksomheden anderledes at arbejde i? Falder alle virksomhedens traditioner i grus? Skal der endelig digitaliseres?

På den anden side, står kunder og samarbejdspartnere. De store kunder er vant til den personlige relation til den afgående leder. Hvad sker der nu? Kan sønnen holde det samme respektfulde greb om medarbejderne? Holder produktet samme høje kvalitet? Stiger omkostningerne og dermed prisen ved generationsskiftet?

Alle interessenterne står og kigger på ledelsen med deres spørgsmål og savner svar. Svaret kan findes på mange måder; Mellemledere kan udstikke en ny kurs, et teambuilding kursus kan arrangeres, den nye leder kan over tid få samme personlige relation til alle medarbejderne, et åbent brev med en formuleret kurs kan sendes ud til alle interessenter. Måske kunne en kombination af flere muligheder være svaret – måske intet af det.

Uanset hvordan man vælger at tage udfordringen op, kan en visuel identitet være det punkt i hverdagen, som holder en ny strategi på plads.

Tydelig strategi

Virksomheden står i et identitetsvalg og har brug for branding. Holdninger, værdier og produkter svæver i det uvisse. Der skal handles før alle de mulige spørgsmål formuleres for tydeligt, og det er nu, ledelsen skal indtage scenen med en tydelig strategi.

Lad os tage to eksempler:

Eksempel 1: Linjen fortsættes

Intet ændres. Virksomheden kører godt, alle er glade, og det skal fastholdes. Eneste ændring er figuren i direktørstolen. Ordrerne er de samme. Her ville en løsning være at iscenesætte værdierne fra den gamle direktør. Det var hans virksomhed, og nu hvor han ikke er ved roret mere, skal de værdier tydeligt iscenesættes for at holde skibet på ret kurs. Ledelsen vil overbevise alle om, at alt er ved det gamle. Så virksomhedens primære farve foldes ud på vægge rundt omkring på kontoret. Samtidig bliver virksomhedens værdier printet på en væg i et centralt rum – det kunne være kantinen – og hver fredag det efterfølgende år bliver der serveret mad med virksomhedens farver i.

Vi har iøvrigt skrevet en e-bog med 16 tips til strømligning af brandet i hverdagen. Der er der flere eksempler på iscenesættelse af identitet og kommunikation.

Der bliver ikke ændret på noget – Den visuelle identitet bliver brugt til at forstærke allerede eksisterende værdier og dermed understrege, at skibet fortsætter sin solide kurs.

Eksempel 2: En ny æra begynder

Alt ændres. Virksomheden skal optimeres, afdelinger lukkes og nye åbnes. Den nye leder har store planer, og nu gælder det om at få medarbejderne med om bord på den nye kurs og fastlægge den overfor kunderne. Der skal lægges et massivt stykke arbejde i HR og en stram plan for ændringerne, så fokuspunkterne er vigtige konstant at have med som rettesnor.

Først præsenteres en workshop. På workshoppen oprettes diskussionsfora om værdier, kundeforhold, om arbejdspladsen og fremtiden. Workshoppens konklusion bliver præsenteret af ledelsen til alle medarbejdere. Der udvikles herfra en visuel identitet, som tager udgangspunkt i de linjer, der er tegnet tydeligere op efter workshoppens afslutning. Ledelsens strategi, markedet og positioneringen vægter stadig tungest i udformningen af identitet, mens de bedste elementer af medarbejdernes ideer og holdninger indarbejdes.

Når timingen er rigtigt, bliver den ny strategi afsløret. I følgeskab med strategien bliver firmaets nye logo præsenteret. De to kommer til at hænge uløseligt sammen, så et blik på logoet automatisk trækker virksomhedens værdier frem i bevidstheden. Samtidig har medarbejderne været med i processen om at definere de nye værdier, hvilket gør implementeringen af dem lettere i hverdagen.

Implementeringen af identiteten sker over en defineret tidsperiode, fx et år.

Først skiftes det store skilt på facaden. Alle, der ser skiltet, får generationsskiftet indprentet i den visuelle hukommelse.

Som det næste i rækken skiftes alle logoer ud. Her afholdes en konkurrence mellem afdelingerne, hvor den afdeling, som identificerer flest af de gamle logoer, vinder en kage – selvfølgelig med det nye logo påtrykt.

Løbende skiftes alle elementer af den gamle identitet ud. Ikke på en uge, men indenfor den definerede tidsplan, så den nye ånd langsomt siver ind i firmaet.

Visuel identitet som værktøj

Indrømmet. Det er ikke som at klø sig i nakken. Visuel identitet er ikke en løsning på jeres udfordring – men du kan bruge den som et værktøj til at styre kursen. Og det kun hvis den bliver fulgt op af solid strategi, stærk ledelse og god kommunikation. Enhver organisationsændring kan have gavn af at bruge visuel identitet til at facilitere forandringen. Om den forandring så hedder generationskifte, markedsændringer, prisændringer, nedskæringer, opsplittelse, fusion eller “you-name-it”! Forudsætningen er blot, at man tør kommunikere åbent og planlægge langsigtet.

Så kan en farve ændre en virksomhed? Ja. Hvis du griber udfordringen korrekt an. Din virksomheds strategi bliver med den visuelle identitet fysisk udfoldet i en bestandig form, som man bliver påvirket af mange gange om dagen. Den bliver virksomhedens stemme som, uden at tale, formidles mere tydeligt end al anden kommunikation, I sender ud.

Vi har erfaring med identitetsarbejde for virksomheder som Hydrema, Randers Tegl og RadioAnalyzer. De erfaringer kan du få lov til at trække på – enten ved at ringe til os eller downloade vores e-bog om strømlining af dit brand i hverdagen.

Den er gratis, så sæt du bare i gang.

Gratis e-bog: 16 sikre kneb til at strømline brandet i hverdagen

Af Søren Vasø Hansen. Inbound designer med passion for identitet og strategi.