Hvad er Growth-Driven Design?

Growth-Driven Design, også kaldet GDD, er et nyt begreb indenfor webdesign, som virksomheder unægteligt vil stifte bekendtskab med i fremtiden. Growth-Driven Design er radikalt anderledes i forhold til både opbygning og vedligeholdelse af websites.25. november 2016

growth-driven-form-agenda.jpg

Instruktionsbogen for disruption ligger åben, for tilgangen her giver et opbrud i traditionel tænkning med samme virkemidler som på mange andre områder:

Du opnår større kontrol med budgettet, har kortere vej til at validere resultater og bruger kun ressourcer, hvor de giver værdi.

Kirsebærret på toppen er, at du er hurtigere i luften med et fuldt funktionsdygtigt website end ved traditionelle metoder for webdesign.

Growth-Driven Design vs. Traditionel Webdesign

Og hvordan adskiller det nye sig så radikalt fra det traditionelle?

Et klassisk corporate website projekt varer 4-6 måneder fra start, til man er i luften. I den periode fortager man tusindvis af valg om brugeradfærd, design, indhold og meget andet.

Når man har en idé om, at valgene er implementeret på bedste måde, lukker man øjnene, trykker på “launch”-knappen og håber på det bedste. Herfra får de fleste websites nu lov til at leve, indtil man 2-3 år senere redesigner det hele eller store dele fordi det er outdatet og/eller ikke performer mod de fastsatte mål i ønskelig grad.

Growth-Driven Design tager en mere agil tilgang til det at bygge et website. Her bygger og lancerer man så lille et website som muligt. På den måde kan man være i luften i løbet af 45-60 dage fremfor de traditionelle 4-6 måneder.

Da websitet beholder det vigtiste indhold fra det forrige, konverterer det i samme grad og er stadig et komplet website.

Det interessante begynder først at ske efter launch – her øger man løbende værdien. Nedenstående grafik giver et ret klart billede af et statisk website overfor et løbende tilpasset website – effekten af fleksibiliteten i GDD er allerede tydelig.

traditionel-webdesign-vs-growth-driven-design.png

Growth-Driven Design sat op imod den traditionelle webdesign process

Derfor er Growth-Driven Design en god forretning

Et nyt website bruger en væsentlig del af et marketingbudget. Den del bør give afkast.

Normalt er det vanskeligt at scope et website-projekt. Først når projektet er startet, får idéerne for alvor fat, og viden om markedet og kunderne tikker ind løbende undervejs.

Med Growth-Driven Design tager man hånd om de klassiske udfordringer og farer i et website projekt. Platformen er mere fleksibel, og med et fast månedligt budget stikker udgifterne ikke pludselig af.

webdesign-udfordringer.png

Komponenterne i Growth-Driven Design

Fundamentet udgøres af strategi og et Launch Pad-website. Her lægges engangsydelsen for opstarten, og efterfølgende igangsættes den månedligt kontinuerlige forbedringscyklus. De 3 bærende elementer:

Growth Driven Design Framework skridt

Strategi i Growth-Driven Design

Opbygger du et website med GDD platform, kræver det en fastlagt strategi fra start. Du skal have et defineret mål, have skabt personaer på brugerne af sitet, lave grundlæggende antagelser, have en kunderejse klar og lave en ønskeliste.

De strategiske punkter afdækker, hvem der bruger sitet, hvordan de gør det og allerede indsamlede data på dem. Ønskelisten må gerne bestå af flere hundrede idéer – den er omdrejningspunktet for løbende at skabe værdi gennem websitet.

Målet med et website er oftest leadgenerering. Growth-Driven Design fokuserer endnu mere på de korte, opnåelige sejre i at få kunder ved hjælp af den løbende implementering af forbedringer.

Ønskelisten er helt i kernen af processen. Den bruges som et værktøj fra første dag og løbende til at forøge værdien gennem hele websitets levetid.

Idéerne indsamles og bedømmes fra start på en effektivitetsskala fra 0-10. En vurdering på 10 er et ønske, der skaber maksimal værdi for virksomheden nu og her. Du får mere viden om skalaen senere.

En køreklar webstrategiskabelon til websites

Launch Pad-websitet

Hele idéen bag GDD er at være fleksibel og hurtig. Derfor skal der hurtigst muligt lanceres et website for at kunne indsamle data. Derefter begynder optimeringsprocessen.

Før launch gennemgås det originale website for indhold. Indholdet indekseres og beriges med data som fx. bounce rates og indgående links. Ud fra indholdet opbygger man et billede af, hvor brugerne klikker og bruger websitet i dag. Alt indhold kategoriserer man i en fire-faset sortering:

  • Indhold der skal genopbygges bedre
  • Indhold med genbrugelige dele
  • Indhold til 100% genbrug
  • Indhold der bliver frasorteret – eller gemt til senere

Når sorteringen er på plads, kan vi lave en tidslinje og et scope på de enkelte dele for at vide, præcis hvor stort vores Launch Pad-website skal være.

Herfra begynder byggeprocessen med alt der hører til – Design, User Experience, SEO, CMS osv. Når alt er parat, er det færdige resultat et mindre, fintunet site, hvor alt overflødig vægt er frasorteret. Tilbage er kun dét, der giver konkret værdi.

Den kontinuerlige forbedringscyklus

Med det skarpt barberede Launch Pad-website på plads og en gennemtænkt strategi bag, er vi klar til næste skridt i processen. Her skiller Growth-Driven Design sig væsentligt ud fra traditionel tænkning i websiteopbygning – der nedsættes et team på projektet. Oftest på fire personer:

Strategen – har overblikket i projektets retning og den fælles indsats, effektiviteten bag timerne lagt i projektet. Kort sagt – overblikket.

UX’er/designer – tager hånd om design, brugeroplevelse, undersøgelse, test og indhold.

Udvikler – implementerer de enkelte dele på websitet i fungerende form.

Kunden – er i tæt dialog med resten af teamet undervejs for at teste og se resultater af implementeringer.

Hele teamet samles én gang om måneden, hvor de følger op på samtaler, aktiviteter og resultater fra den overstået cyklus. Her planlægger de også fordeling af ressourcer i den kommende måned. Ønskelisten fra planlægningsfasen tages op, revideres og teamet sætter en bruttoliste sammen. Listen har det overordnede mål at have det bedst mulige output på websitet og skal eksekveres over perioden indtil det næste møde.

Cyklussen har vi en særlig tilgang til, da vi har fokus på ressourceforbrug undervejs. Eksempelvis kræver vi en vis mængde trafik, før vi begynder at lave  konverteringsoptimering. Vi får ikke samme udbytte, hvis ikke grænsen overholdes.

Cyklussen ser således ud:

gdd-framework.png

Plan > Build > Learn > Transfer

Vi følger altid denne form. Vores udbygning af punkterne ser sådan ud:

Planlægning og estimat på forbedring af websitet > opbygning af det med fokus på fart > efterfølgende læring og eksperimentering indtil målte data er tilfredsstillende > overførsel af indsamlet data og læring til det overordnede mål og personaer samt klargøring af præsentation til det månedlige møde.

Værdier på spisesedlen

Vi opstiller ønskelisten fra strategifasen i en hierarkisk opbygget tjekliste – Growth-Driven Design er stærkt, fordi alt kan måles på.

Vores tilgang er, at vi sætter et vist mål for besøgende. Når der på websitet er opnået et vist antal besøgende pr. måned, kan vi begynde at arbejde på brugerværdien, herefter tilrette brugervenligheden – og på samme måde med de andre af vores opstillede mål.

Værdikæden – og udbyttet af den – bliver ganske enkelt bedst udnyttet sådan.

Måden vi måler dem på kan være forskellige, men vi måler på alt og sætter mål for alt. Her er et cheatsheet over, hvordan målingerne kunne se ud.

Ved at følge listen vil man løbende kunne følge med i tilgangen af besøgende, som får en værdi, fuldfører opgaver, oplever mindre friktion ved tilrettelser og mange flere positive ting for både kunder og virksomheden bag.

I sidste ende måles der direkte på, hvor mange leads, salgsafdelingen kan arbejde videre med.

Growth Driven Design Cyklus Cheatsheet

Cheatsheet for Growth-Driven Design forbedringscyklus

Test sikrer optimeret ressourceforbrug

En central del af filosofien bag Growth-Driven Design er, at man kun bruger ressourcer på noget, der skaber værdi. Så før vi bruger timer på at bygge noget, tester vi det af og vurderer værdiskabelsen i det.

Eksempel

Vi tror en ROI beregner kan skabe værdi for brugeren, så første skridt er at få data på om brugeren ser det på samme måde.

Det hurtigste måde at teste det på er at tilføje et nyt menupunkt som hedder“ROI beregning”.

Ved klik på menupunktet lander brugeren på en side, som fortæller hvordan vi udregner ROI, og en kontakt som kan hjælpe med det i virksomheden.

Målet her er ikke at skabe interaktion, men identificere interesse. Ved at sætte en måling på menupunktets aktivitet, og hvor lang tid de bruger på siden, får vi en indikation på, om der er en reel værdi i at bygge videre på en ROI-beregner.

På den måde bliver alle idéer testet indtil tilstrækkelig data er indsamlet. Er det ikke muligt at teste på forhånd, bygger man den absolut mindste udgave og ser på data, før en fuld version opbygges.

Vi er altså sikre i vores sag, før der overhovedet lægges indsats og ressourcer i afsatte strategiske mål bag et site.

Forholdet til Inbound Marketing

Growth-Driven Design er skabt med samme tanke bag som Inbound Marketing. Derfor vil mange virksomheder med en virksom inbound-strategi kunne udnytte GDD til at skabe endnu mere værdi. Begge filosofier er udviklet af Marketing Automation-giganten Hubspot.

Kender du ikke Hubspot, tilbyder de – kort fortalt – en Marketing Automation-platform. Den har fokus på at hjælpe brugerne gennem indhold for at have bedre kontrol over leadgenerering og salg. Se mere på hubspot.com.

Vi er dansk Hubspot-partner og er som bureau certificeret i både Inbound Marketing og Growth-Driven Design.

Du kan derfor roligt tage de små, men effektive skridt på dit website sammen med os – ring til Søren på 5357 7100 eller send os en mail.

Marketingchefens guide til det effektive SaaS website

Af Søren Vasø Hansen. Inbound designer med passion for identitet og strategi.